To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Språkkrav som migrationsp… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Språkkrav som migrationspolitiskt verktyg

Chapter in book
Authors Maria Rydell
Tommaso M. Milani
Published in Perspektiv på skolans problem Vad säger forskningen?
Pages 139-153
ISBN 978-91-44-13389-8
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2020
Published at Department of Swedish
Pages 139-153
Language sv
Subject categories Bilingualism, Media and Communications

Abstract

I det här kapitlet diskuterar vi uttrycket språkplikt och andra samtida debatter om vuxna migranters språkkunskaper utifrån ett språkideologiskt perspektiv. En sådan analys synliggör hur debatter och politiska förslag som behandlar vuxna migranters språkkunskaper bygger på antaganden om språkinlärning som enbart individens ansvar. Bristande ansträngning framställs som det huvudsakliga problemet, samtidigt som andra aspekter som är viktiga för språkinlärning osynliggörs. Avslutningsvis diskuterar vi hur debatter om språkkrav förminskar de utmaningar som vuxenutbildningen står inför i dag för att kunna bedriva en kvalitativ språkundervisning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?