To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Konstruktioner i en genre… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Konstruktioner i en genrepedagogisk kontext

Conference contribution
Authors Camilla Håkansson
Published in Nordand 14, 27-29 maj 2019, Köpenhamns universitet
Publication year 2019
Published at Department of Swedish
Language sv
Keywords konstruktionsgrammatik, andraspråksinlärning, genrepedagogik
Subject categories Swedish language

Abstract

I andraspråksundervisningen är grammatik och ordinlärning två självklara beståndsdelar men uppmärksammas ofta var för sig. Ett alternativ är att fokusera på språkliga mönster där grammatik och ord kombineras. Med mönster, eller konstruktioner, menas här ’konventionaliserade kombinationer av form och betydelse’, oavsett språklig nivå, komplexitet och abstraktionsgrad (Goldberg 2013). I presentationen redogörs för en studie med fokus på konstruktioner i en genrepedagogisk undervisningskontext. Undersökningen genomförs på en storstadsskola med en stor andel flerspråkiga elever, där man sedan ett år tillbaka implementerar genrepedagogisk undervisning. Studien följer arbetet i svenskämnet för årskurs 6 under cirkelmodellens fyra faser (Kuyumcu 2013). I studien undersöks de konstruktioner som uppmärksammas i undervisningen om den förklarande textaktiviteten (jfr Holmberg 2009). Materialet utgörs av observationer, ljudinspelningar och elevtexter. Det finns ett ökande intresse för att undersöka språkinlärning och konstruktionsgrammatik (bl.a. Ellis 2013), men forskning om konstruktionsgrammatik i undervisning är däremot begränsad. I presentationen exemplifieras konstruktioner i den förklarande textaktiviteten och ett användningsområde för konstruktionsgrammatik i språkundervisningen visas.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?