To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Coronasmittan bereder väg… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Coronasmittan bereder väg för en större omställning

Newspaper article
Authors Gunilla Almered Olsson
Published in Dagerns Nyheter.
Issue 14 mars 2020
Pages 14 mars, 5
Publication year 2020
Published at School of Global Studies
Pages 14 mars, 5
Language sv
Links https://www.dn.se/debatt/coronasmit...
Keywords coronaviruset, industrisamhällets sårbarhet, globaliseringens nackdelar, omställning, klimatsmart, hållbarhet, lokalsamhällets renässans, demokratiutveckling, efterfrågan på arbetskraft
Subject categories Social Sciences Interdisciplinary, Ecology, Economics and Business, Other Humanities

Abstract

Corona-pandemins snabba framfart visar på samhällens sårbarhet och den starka tilltron till globaliseringens fördelar har rubbats. Med dessa insikter ges nya möjligheter för återuppbyggnad av samhället efter coronan - en omställning till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Det betyder varken försakelse eller armod men större lokalt engagemang med behov av fler arbetstillfällen, mer utbrett demokratiskt intresse och ett mer sammanhållet samhälle.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?