To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Alumnundersökning 2019. S… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Alumnundersökning 2019. Språkkonsultprogrammet, Göteborgs universitet

Report
Authors Susanna Karlsson
Publisher Institutionen för svenska språket
Place of publication Göteborg
Publication year 2020
Published at Department of Swedish
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/63471
Keywords Språkkonsult, högre studier, alumnundersökning, arbetsmarknad, humaniora, språk, svenska, offentlig förvaltning
Subject categories Educational Sciences, Swedish language, Scandinavian languages, Specific Languages, Languages and Literature

Abstract

I den här rapporten återges resultatet från en enkätundersökning som genomfördes i december 2019 till och med januari 2020 och som riktade sig till alumner från kullarna 1–3 på Språkkonsultprogrammet, Göteborgs universitet. Enkäten gick ut till 46 personer som genomfört någon del av programmets sista termin. Av dessa valde 25 att delta. Deltagarna besvarade frågor om hur de har upplevt tiden efter ex amen, hur arbetssituationen ser ut i dag, samt hur de upplever programmet, nu när det har gått några år sedan examen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?