To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Om sångens poesi och boks… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om sångens poesi och boksidans. Tankar om tid, rum, kropp och musik

Journal article
Authors Eva Borgström
Published in Tidskrift för litteraturvetenskap
Volume 49
Issue 4
Pages 29-37
ISSN 1104-0556
Publication year 2019
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 29-37
Language sv
Links ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/inde...
Keywords Muntlig och skriftlig diktning, scenisk poesi, frasering, poesins rytm.
Subject categories Languages and Literature

Abstract

Denna essä handlar om skillnader mellan boksidans poesi och den muntligt framförda. Skillnaderna diskuteras utifrån betydelsen av tid, rum, kropp och musik, alltså sådant som handlar om tempo, rytm och repetitioner som rim, allitterationer, assonanser, antiteser och annat. Närheten mellan poeten och åhöraren betonas, liksom betydelsen av frasering och improvisation.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?