To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

”Det är den här rädslan a… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

”Det är den här rädslan att man ska få en stämpel på sig” - om stigmatisering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med fokus på vanliga psykiska sjukdomar.

Journal article
Authors Monica Bertilsson
Gunnel Hensing
Lena Wängnerud
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 96
Issue 5
Pages 702-715
ISSN 0037-833X
Publication year 2019
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Department of Political Science
Pages 702-715
Language sv
Links www.socialmedicinsktidskrift.se/ind...
Keywords Stigma; Fördomar; Depression; Ångest; Återgång i arbete
Subject categories Other Medical Sciences

Abstract

Det är väl känt att vanliga psykiska sjukdomar som till exempel depression och ångest omges av stigmatisering och negativa attityder, både i samhället och på arbetsplatser. Vi vet mindre när det gäller om och hur stigmatisering och negativa attityder påverkar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Flera litteraturöversikter uppmanar dock både nyckelpersoner och forskare att ta hänsyn till detta när det gäller vanliga psykiska sjukdomar i just sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen eftersom det kan leda till hinder, till exempel vid arbetsanpassning eller återgång i arbete. Baserat i litteratur och forskning, beskriver denna artikel översiktligt området stigmatisering och vanliga psykiska sjukdomar avgränsat till kontexten för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?