To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Riskkommunikation och kri… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Riskkommunikation och krisberedskap i väst - av nöd och lust

Chapter in book
Authors Gabriella Sandstig
Published in Anders Carlander, Patrik Öhberg & Elias Mellander (red) Ingen kommer undan kulturen
Pages 71-86
ISBN 978-91-89673-45-X
ISSN 0284-4788
Publisher SOM-Institutet vid Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Centre for Ageing and Health (Agecap)
Pages 71-86
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/175...
Keywords riskkommunikation, krisberedskap, hemberedskap, prepper, livsstil
Subject categories Media and Communications

Abstract

Miljöhot, terroristattacker och katastrofer. Den otrygga omvärlden är aktuella teman i både populärkulturen och den medierade offentligheten. Även om medborgarna i formell mening inte har något ansvar för samhällets krisberedskap, förväntas de klara sig själv de första tre dygnen. Följande kapitel analyserar hur ofta västsvenskarna har förberett sig för en kris, vad som karakteriserar de grupper som förberett sig och för att förstå individfaktorernas roll undersöks om effekterna på individnivå är olika i olika grupper. Resultatet på den första frågan är att 30 procent av västsvenskarna har förberett sig för en kris och majoriteten har gjort det någon enstaka gång under året. Analysen visar också att i en internationell jämförelse är andelen som förberett sig för en kris mycket låg, men också att andelen västsvenskar som förberett sig är högre än i andra undersökningar av svenskars förberedelser. De grupper som har förberett sig för en kris är antingen resursstarka och lever meningsfulla liv eller har en god hälsa. Den självständiga effekten av att vara ung och ha dålig hälsa och vara sämre förberedd för en kris förstärks om man bor på landsbygden medan effekten på krisberedskapen av ett meningsfullt liv förstärks om man bor i en storstad.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?