To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Möjligheter till meningsf… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv: En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade kollegor

Journal article
Authors Mattias Bengtsson
Marita Flisbäck
Published in Arbetsliv i omvandling
Volume 2019
Issue 1
Pages 1-61
ISSN 1404-8426
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Pages 1-61
Language sv
Links file:///C:/Users/xbmaty/Downloads/d...
Keywords förlängt yrkesliv, läkare, mentorskap, yrkes-livs-kompetens, existentiella drivkrafter, generativitet, gerotranscendens, existentiella imperativ
Subject categories Sociology, Work Sciences

Abstract

I texten studeras äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade kollegor som ett fall av meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv. När det fastslås att ett förlängt yrkesliv behövs för att säkra samhällets välfärdsnivå ställs ofta frågan om vilka arbetsuppgifter som äldre kan utföra. Vi pekar istället på hur äldre kan besitta specifika kompetenser som är viktiga att tillvarata. Samtidigt hävdar vi att möjligheten till ett förlängt yrkesliv bör belysas utifrån att det finns livs- och åldersspecifika drivkrafter för att utföra vissa typer av uppgifter. Att ta vara på äldres specifika kompetenser genom sysslor som är existentiellt meningsfulla är således väsentligt ur samhälls-, organisations- och individperspektiv. I textens avslutning reflekterar vi över hur dessa aspekter skulle kunna överföras till fler yrken än det studerade. Fallets överförbarhet problematiseras när vi pekar på hur klassvillkor samspelar med möjligheten till ett meningsfullt arbete och att vara i en position där kompetensen inte betraktas som utbytbar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?