To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

”Man kan tänka men inte s… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

”Man kan tänka men inte säga” – förhandlingar om heteronormativitet inom grundläggande språk- och litteracitetsundervisning för nyanlända ungdomar

Journal article
Authors Anna Winlund
Published in Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
Volume 14
Issue 2
Pages 142-157
ISSN 0809-9227
Publication year 2019
Published at Department of Swedish
Pages 142-157
Language sv
Links https://doi.org/10.18261/issn.2535-...
Keywords Undervisning i svenska som andraspråk och litteracitet, nyanlända ungdomar med begränsad skolbakgrund, heteronormativitet
Subject categories Swedish language

Abstract

Den här artikeln handlar om förhandlingar om heteronormativitet inom undervisning i svenska som andraspråk och grundläggande litteracitet för nyanlända elever med begränsad tidigare formell skolgång. Samtidigt som dessa tonåringar utvecklar skriftspråklighet på ett andraspråk, behöver de mer eller mindre självständigt navigera i ett nytt samhälle. Elevernas språk- och litteracitetsutveckling kan främjas om undervisningen utgår från en för dem känd kontext; men samtidigt kan elevernas kritiska litteracitet och förmåga att förstå, kommunicera och ta ställning utvecklas om undervisningen behandlar ämnen som tidigare varit okända eller tabu för dem. Ett sådant ämne kan röra normer för familjebildning eller sexualitet. Syftet med artikeln är därför att undersöka vad som händer i undervisningen om heteronormativitet. Det empiriska materialet samlades in i en undervisningsgrupp på gymnasiets Språkintroduktion under läsåret 2017/18. Det består av fältanteckningar, inspelade interaktioner, samt fältsamtal och intervjuer med åtta elever. Analysen visar att undervisningen är både inkluderande (genom att förespråka tolerans för olikheter) och ifrågasättande (genom kritisk analys av praktiker kopplade till sexualitet). Enskilda elevers perspektiv lyfts genom fältsamtal och intervjuer och visar hur en ifrågasättande undervisning tycks kunna bidra till elevernas utveckling av såväl ämneskunskaper som deras språkliga repertoar, vilket också kan ge dem ökade möjligheter att ta del av flera diskurser. Samtidigt problematiseras just denna undervisning som styrs av delvis motstridiga principer – att låta alla åsikter få plats och att aktivt motarbeta diskriminering.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?