To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hållbar skolutveckling – … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hållbar skolutveckling – utvecklat kollegialt lärande genom aktionsforskning

Conference contribution
Authors Anette Jahnke
Anette Olin
Åsa Hirsh
Published in Forskning pågår, session vid samverkanskonferens, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 30 oktober 2019
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Language sv
Subject categories Pedagogical Work

Abstract

I ett nationellt FoU-projekt (IFOUS-projekt) utbildas processledare i att handleda lärargrupper som ska utveckla sitt arbete med hjälp av aktionsforskning. (Aktions-)Forskare vid universitetet stödjer arbetet och studerar samtidigt vilka frågor lärarna ställer sig, och hur olika redskap (dialogkonferenser och digitala verkstyg för observation) möjliggör och/eller hindrar skolutvecklingsprocessen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?