To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvecklingspsykologi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvecklingspsykologi

Book
Authors Philip Hwang
Björn Nilsson
ISBN 9789127826977
Publisher Natur & Kultur
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Psychology
Language sv
Keywords Utvecklingspsykologi , Ungdomspsykologi , Barnpsykologi , Child Development , Adolescent Development , Human Development , Developmental Psychology , Barns utveckling , Ungdomars utveckling , Människans utveckling , Adolescent psychology , Developmental psychology , Child psychology , Barn- och ungdomspsykologi ,
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Utvecklingspsykologi leder läsaren genom hela livet – över fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och vuxenåren. För varje period beskrivs centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör texten och skapar förståelse. Denna fjärde utgåva är kraftigt reviderad och uppdaterad bland annat med kunskap om olika typer av familjekonstellationer och kontexter, könsidentitet och nya rön när det gäller hjärnan och inom genetik. Boken riktar sig till studerande och verksamma inom områden där kunskap om individens utveckling är central såsom förskola, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri och socialtjänst.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?