To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tyrosinkinashämmare kan ö… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tyrosinkinashämmare kan öka effekten från strålbehandling av medullär tyreoideacancer

Poster
Authors Viktor Sandblom
Johan Spetz
Emman Shubbar
Mikael Montelius
Ingun Ståhl
John Swanpalmer
Ola Nilsson
Eva Forssell-Aronsson
Published in Nationellt möte om sjukhusfysik
Publication year 2019
Published at Institute of Clinical Sciences, Department of Radiation Physics
Institute of Biomedicine, Department of Pathology
Language sv
Subject categories Radiation biology, Radiological physics, Cancer and Oncology

Abstract

SYFTE Medullär tyreoideacancer (MTC) är en neuroendokrin cancertyp som har sitt ursprung i sköldkörtelns hormonproducerande C-celler. Många MTC överuttrycker receptorer för somatostatin vilket möjliggör radionuklidterapi med exempelvis 177Lu-oktreotat. Få patienter botas dock helt och optimering av behandlingen behövs. Ett sätt att optimera behandlingen är att kombinera 177Lu-oktreotat med ett annat läkemedel i syfte att öka effekten från strålningen. Nyligen godkändes två tyrosinkinashämmare (vandetanib och cabozantinib) för behandling av MTC. Syftet med denna studie var att undersöka ifall en ökad effekt kan fås då strålbehandling kombineras med tyrosinkinashämmare för behandling av MTC. METOD Nakna möss (BALB/c) transplanterades med humana MTC-celler (GOT2) och behandlades med extern strålbehandling och/eller tyrosinkinashämmare. Behandlings-effekten, som tumörvolym efter behandling, jämfördes med den hos obehandlade möss. För att möjliggöra detektion av en eventuellt ökad behandlingseffekt hos de möss som fick kombinationsbehandling (både strålbehandling och tyrosinkinas¬hämmare) valdes den absorberade dosen och mängden läkemedel så att en suboptimal effekt erhölls då respektive behandling gavs som singelbehandling. RESULTAT Kombinationsbehandling resulterade i störst minskning av tumörvolym och längst tid till progression. Exempelvis hade tumörvolymen hos de möss som fick kombinationsbehandling minskat med ca 70-75% efter två veckor jämfört med obehandlade möss. Även som singelbehandling resulterade båda behandlingar i en tydlig effekt på tumörvolymen, med en minskning på ca 50-65% efter två veckor. KONKLUSIONER Effekten från strålbehandling av möss med MTC-tumörer kan ökas genom kombinationsbehandling med tyrosinkinashämmare. Framtida studier bör utvärdera möjligheten att använda en kombination av 177Lu-oktreotat och tyrosinkinashämmare för behandling av patienter med MTC.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?