To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att vilja och kunna arbet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att vilja och kunna arbeta längre

Report
Authors Roland Kadefors
ISBN 978-91-985429-8-1
Publisher Regeringskansliet
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Centre for Ageing and Health (Agecap)
Language sv
Links https://seniorarbetskraft.se/wp-con...
Keywords Ageing, retirement, work ability, socioeconomy
Subject categories Older people and ageing, Work Sciences, Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Abstract

Socioekonomi har stor betydelse för om människor fortsätter arbeta Den svenska arbetsmarknaden är uppdelad. Anställda i arbetaryrken riskerar i mycket högre grad än de i tjänstemannayrken att lämna arbetslivet i förtid. För att få fler att arbeta längre behövs en högre anpassning till seniorers behov för att uppnå en balans mellan krav och arbetsförmåga. Det visar en ny kunskapssammanställning från Delegationen för senior arbetskraft. - Rapporten visar att även om Sverige kommit en bit på vägen, så krävs det krafttag för att förbättra både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Ett längre arbetsliv behövs på hela arbetsmarknaden, inte bara bland välutbildade tjänstemannayrken, säger delegationens ordförande Anna Hedborg. Rapporten Att vilja och kunna arbeta längre, som skrivits av Roland Kadefors som är docent och forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, är en kunskapssammanställning av studier som undersökt människors utträde från arbetskraften. Tidigare studier visar att det på den svenska arbetsmarknaden finns en väldigt tydlig uppdelning, där anställda i arbetaryrken i mycket högre grad än de i tjänstemannayrken riskerar att lämna arbetsmarknaden i förtid. Psykosocial arbetsmiljö, arbetsförmåga och ekonomiska drivkrafter är alla viktiga faktorer bakom önskemål om att lämna arbetslivet. För den som upplever sviktande hälsa och bristande arbetsförmåga i relation till arbetets krav ökar därför sannolikheten att lämna arbetslivet tidigt. Fysisk belastning i 2 (3) arbetet är den exponering som bidrar mest till socioekonomiska skillnader när det gäller hälsa. För att bättre förstå olika förhållningssätt till ett förlängt arbetsliv hos äldre kan man kategorisera den äldre arbetskraften i fyra kategorier: 1) de som kan och vill, 2) de som kan men inte vill, 3) de som inte kan men vill och 4) de som inte kan och inte vill. För att uppnå ett längre arbetsliv är det särskilt viktigt att arbeta med dem som befinner sig i kategorin ”kan men vill inte”, eftersom individuell anpassning troligen skulle göra att fler i denna kategori skulle kunna arbeta flera år till. Om fler ska senarelägga pensionen är det därför viktigt med en högre grad av individuell anpassning till äldres behov för att bättre uppnå balans mellan arbetsförmåga och arbetskrav. - Tidigare studier har visat att en rad förändringar på arbetsplatsen kan underlätta för äldre arbetstagare, som till exempel flexibla arbetstider, anpassad förläggning av deltid, semester och ledighet, samt anpassning av arbetsuppgifter. Samtidigt är det uppenbart att man måste beakta och vidta åtgärder mot bristande hälsa, menar Roland Kadefors.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?