To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hbtq-personers upplevelse… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen

Report
Authors Evelina Johansson Wilén
Elin Lundsten
Publisher Göteborgs universitet/Västra Götalandsregionen
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Cultural Sciences
Language sv
Links vgregion.se/manskligarattigheter/fo...
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Syftet med hbtq-diplomeringen är att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer. Vi har tagit del av upplevelser av diplomerade verksamheter genom intervjuer med hbtq-identifierade personer som har besökt en eller flera hbtq-diplomerade verksamheter, hbtq-identifierade personer som arbetar på en hbtq-diplomerad verksamhet samt personer – oavsett sexuell orientering och könsidentitet – som arbetar på en diplomerad verksamhet. Vi har använt de perspektiv och den kunskap som kommit fram i intervjuerna för att diskutera hur Västra Götalandsregionen kan stärka sitt arbete med att uppfylla de mänskliga rättigheterna. Merparten av intervjupersonerna är positiva till diplomeringen. Anställda beskriver hur diplomeringen har skapat en medvetenhet på arbetsplatsen och bidragit till att hbtq-frågor kan sättas på agendan. Hur väl en verksamhet kan fortsätta arbetet med normmedvetet bemötande efter diplomeringen beror på verksamhetens förutsättningar. Personalomsättning och brist på tid gör det svårare att upprätthålla kunskap och rutiner. De hbtq-identifierade anställda upplever att de får större ansvar för att implementera ett hbtq-perspektiv än sina kollegor. Några av de anställda uttrycker behov av mer konkret stöd och rådgivning i relation till sin specifika verksamhet. Patienterna beskriver exempel på vad de tycker är ett gott bemötande på hbtq-diplomerade verksamheter. Det kan handla om att personalen har ett öppet och neutralt språk som gör det möjligt att ha fokus på den rådgivning eller behandling som patienten sökt för. Patienterna ger även exempel på dåligt bemötande, där personalen till exempel har förutsatt att patienten lever i en heterosexuell relation. Några patienter lyfter även att de hade önskat att personalen hade mer allmänna sakkunskaper kopplade till hbtq-frågor och till exempel kunde ge stöd i att navigera inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?