To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Menar ni att vi ska fråga… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Menar ni att vi ska fråga alla? – om att rutinmässigt fråga barn om våld och övergrepp

Conference contribution
Authors Ole Hultmann
B Söderström
H Thermaenius
S Fornander
H Jönsson
V Fröberg
Published in Barnrättsdagarna
Publication year 2019
Published at Department of Psychology
Language en
Links www.barnrattsdagarna.se/forelasning...
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Alla barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp har rätt till rehabilitering (BK artikel 39). En förutsättning är att någon berättar vad som hänt. Den som utövat våldet gör nästan aldrig det. Våldsutsatta barn pratar ofta med kamrater eller närstående, men berättar sällan för någon professionell eller myndighet (1). Många barn som varit utsatta för en typ av våld har också varit utsatta för andra former av våld eller svåra livshändelser. Att vara med om flera typer av utsatthet under uppväxten ökar risken för traumasymtom (2), men också risken för långvarig psykisk och somatisk ohälsa (3). Barn som varit med om en typ av våld behöver alltså få frågor om andra våldserfarenheter. Sedan Socialstyrelsen vägledning 2014 har många försökt införa rutinmässiga frågor om våld till barn och föräldrar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men det har visat sig svårt att implementera fullt ut (4). Personal behöver vara beredd att lyssna och veta vad de ska göra av svaren för att kunna ta emot berättelser om våld. Vi vill ge inspiration och exempel på hur verksamheter kan arbeta för att få det att fungera på riktigt. Rädda Barnen har arbetat med implementering av rutinfrågor i elevhälsan. iRiSk-projektet har arbetat med rutinmässiga frågor om våld i samband med risk/skyddsintervjuer. Inom Allmänna Barnhusets projekt sprids BOUH Nässjös modell med en mottagningsintervju som följs av flera obligatoriska moment och Socialtjänsten i Kävlinge prövar LYLES, ett validerat formulär för screening av våld och svåra livshändelser (5).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?