To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Institutionella logiker o… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Institutionella logiker och målkonflikter vid införande av nya riktlinjer för personalutveckling

Journal article
Authors Gunnar Gillberg
Jan Holmer
Roland Kadefors
Anders Östebo
Published in Arbetsmarknad & Arbetsliv
Volume 25
Issue 3
ISSN 1400-9692
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links https://journals.lub.lu.se/aoa/arti...
Keywords Försvarsmakten, HR-transformation, institutionella logiker, karriärutveckling, målkonflikter
Subject categories Work Sciences, Work sciences and ergonomics, Other Social Sciences, Sociology

Abstract

Personalförsörjning och karriärutveckling är centrala frågor för alla organisationer. I denna artikel analyseras implementeringen av ett individinriktat karriärutvecklingskoncept inom Försvarsmakten efter det att en HR-transformation nyligen genomförts. I artikeln analyseras de faktorer som påverkat implementeringsarbetet samt de målkonflikter som uppstått när utvecklingskonceptet konfronterats med den ordinarie verksamheten på operativ nivå. De intervjuer som genomförts och analyserats synliggör hur målkonflikter uppstår när ett uppifrån kommande utvecklingskoncept implementeras i en organisation med begränsade förutsättningar och incitament att operationalisera idén. I artikeln diskuteras detta bland annat i termer av kolliderande institutionella och professionella logiker

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?