To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Mellan röst och service -… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mellan röst och service - Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen

Book
Authors Staffan Johansson
Håkan Johansson
Malin Arvidson
Marie Nordfeldt
ISBN 978-91-44-12923-5
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Social Work
Language sv
Keywords Ideellt arbete, ideella organisationer, civilsamhället, välfärdspolitik, social service, funktionshinder, kvinnofrid, hemlöshet
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Oavsett om de benämns ideella organisationer, civilsamhälleorganisationer eller frivilligorganisationer är intresset för dessa större än någonsin både i Sverige och internationellt. Orsakerna är flera, främst att dessa organisationer förväntas spela avgörande roller för demokrati och välfärd, men även att ge oss högre livstillfredsställelse och mer mening i våra liv. Kunskaperna om den ideella sektorn har inte hållit jämna steg. Det gäller framför allt för villkoren på lokal nivå, där ideella organisationer både är engagerade i intressepolitiskt arbete och även utför konkreta serviceuppgifter, ibland på uppdrag av kommunerna. I den svenska samhällsdebatten har det sedan länge funnits en tveksamhet om möjligheten för ideella organisationer att axla dessa motstridiga roller. Denna bok beskriver hur ideella organisationer verksamma inom tre viktiga socialpolitiska områden - funktionshinder, kvinnofrid och hemlöshet – upplever villkoren att verka i sina lokala välfärdssamhällen. Boken redogör dels för kommunernas politik och ekonomiska stöd, dels för de ideella organisationernas villkor att agera som röst för viktiga behov och som servicegivare. En viktig fråga som boken ger svar på är om det finns skäl att befara att den ideella sektorns roll som samhällskritiker naggats i kanten som en följd av att ideella organisationer allt oftare verkar som offentliga serviceleverantörer. Boken vänder sig till alla som vill ha en djupare förståelse kring villkoren för ideella organisationer i våra lokala välfärdssamhällen. Det gäller naturligtvis alla samhällsintresserade men kanske speciellt för högskolestudenter, forskare, politiker, offentliga tjänstepersoner och den ideella sektorns företrädare.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?