To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kinas framväxande globala… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kinas framväxande globala medelklass

Magazine article
Authors Björn Gustafsson
Terry Sicular
Xiuna Yang
Published in Ekonomisk Debatt
Volume 47
Issue 6
Pages 31 - 42
ISSN 0345-2646
Publication year 2019
Published at Department of Social Work
Pages 31 - 42
Language sv
Links https://www.nationalekonomi.se/site...
Keywords Kina, Inkomster, Medelklass
Subject categories Social Work, Sociology, Economics

Abstract

Kinas inkomstfördelning har förändrats från formen av en pyramid med många låginkomsttagare till att mer anta formen av en oliv genom att en medelklass vuxit fram. Vi definierar ”medelklass” som att ha en inkomst tillräckligt hög för att inte betraktas som fattig men heller inte rik om personen hade levt i ett höginkomstland. Mycket få personer i Kina var medelklass 2002, men antalet hade ökat till 250 miljoner år 2013, vilket motsvarar en femtedel av landets befolkning. Vi prognostiserar att medelklassen kommer att nästan ha fördubblats år 2020. Därtill undersöker vi vad som karaktäriserar medelklassen och finner många distinkta drag.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?