To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Offra inte Sveriges betes… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Offra inte Sveriges betesmarker

Newspaper article
Authors Regina Lindborg
J Bengtsson
S Cousins
O Eriksson
Marie Stenseke
m fl
Published in Svenska Dagbladet
Issue 18 februari 2019
Publication year 2019
Published at Department of Economy and Society, Unit for Human Geography
Department of Economy and Society
Language sv
Links https://www.svd.se/fel-att-offra-sv...
Keywords biologisk mångfald, klimat, hållbar utveckling
Subject categories Human Geography, Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use, Ecology

Abstract

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?