To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kvinnors och mäns politis… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kvinnors och mäns politiska åsikter och intresse under 30 år

Chapter in book
Authors Elin Naurin
Patrik Öhberg
Published in Storm och stiltje
Pages 395-408
ISBN 978-91-89673-44-1
ISSN ISSN: 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Pages 395-408
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/173...
Subject categories Political Science

Abstract

Hur ser åsiktsskillnaderna ut mellan kvinnor och män i ett av världens mest jämställda länder? I tider av polarisering påstås det ibland att olika samhällsgrupper glider ifrån varandra. Frågan vi ställer i detta kapitel är huruvida det även gäller kvinnor och män. Tack vare de långa tidserier som de nationella SOM-undersökningarna erbjuder kan vi studera hur åsiktsskillnader mellan kvinnor och män har utvecklats under 30 år. Även om mycket har förändrats i samhället under de senaste åren visar resultaten att åsiktsskillnaderna mellan kvinnor och män är förhållandevis stabila.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?