To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att utveckla utbildningsp… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att utveckla utbildningspraktiker. Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer

Edited book
Authors Ingrid Henning Loeb
Lill Langelotz
Karin Rönnerman
ISBN 978-91-44-13212-9
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Education, Communication and Learning
Department of Education and Special Education
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/?c...
Keywords utbildningspraktiker, teorin om praktikarkitekturer, förändring, praktiknära forskning
Subject categories Pedagogical Work, Educational Sciences

Abstract

Hur villkoras ungdomars och vuxnas lärande i olika utbildningssammanhang? Vilka olika omständigheter och förhållanden inverkar på det som sker i pedagogisk verksamhet. Hur möjliggörs och begränsas pedagogisk utveckling? Sådana frågor hör hemma i praktiknära forskning. Samtliga texter i denna bok utgår från en specifik inriktning i sådan forskning - teorin om praktikarkitekturer. Denna teoribildning hjälper oss att analysera och förstå utbildningspraktiker som en del av större språkliga-kulturella. sociala - politiska och materiella- ekonomiska sammanhang. På så vis förklaras också vad som framstår som möjligt och rimligt att göra i en given situation: vad som sker i detta klassrum, varför förändringsinitiativ går i en viss inriktning, eller varför vissa grupper av individer tenderar att exkluderas i ett visst utbildningssammanhang.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?