To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hållbar förändring… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hållbar förändring

Chapter in book
Authors Karin Rönnerman
Published in I I. Henning Loeb, L. Langelotz & K. Rönnerman (red.). Att utveckla utbildningspraktiker. Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer.
Pages 113 -136
ISBN 978-91-44-13212-9
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Pages 113 -136
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/?c...
Keywords aktionsforskning, förskola, kvalitetsarbete, hållbar utveckling, teorin om praktikarkitekturer
Subject categories Pedagogical Work

Abstract

Detta kapitel syftar till att retrospektivt betrakta hur förskollärare bidragit till utvecklingen av det lokala systematiska kvalitetsarbetet i förskolan i en stadsdel mellan åren 2004–2017. Det tar en första utgångspunkt i att utveckling och förändring av utbildning sker lokalt genom lokal skolutveckling, att förändring sker på de platser där utbildningen genomförs, i dess praktiker, och att den bildas och omvandlas genom en platsförlagd utveckling av verksamheten. En andra utgångspunkt är att aktionsforskning, om det sker över tid, bidrar till att utveckla aspekter i praktiken, utveckla en förståelse av praktiken och dess sammanhang samt att generera ledarskap, som här benämns mellanledare (Carr & Kemmis, 1986; Rönnerman & Edwards-G, 2012). För att förändring och utveckling ska ske i de lokala praktikerna måste även de praktikarkitekturer som omger praktikerna förändras. En tredje utgångspunkt är därför att med hjälp av teorin om praktikarkitekturer få kunskap om hur praktikerna möjliggör och begränsar varandra och hur de på sikt kan leda till ett hållbart kvalitetsarbete. Därigenom kan vi också få insikt i på vilket sätt praktikerna relaterar till varandra. Kapitlet är en retrospektiv betraktelse av hur aktionsforskning omsatts i praktiken som en del av det lokala kvalitetsarbetet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?