To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att utveckla utbildningsp… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer

Book
Authors Ingrid Henning Loeb
Lill Langelotz
Karin Rönnerman
ISBN 9789144132129
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Education, Communication and Learning
Department of Education and Special Education
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/?c...
Subject categories Pedagogical Work, Educational Sciences

Abstract

Författarna till denna antologi ingår i ett internationellt nätverk, Pedagogy, Education, Praxis (PEP), tillsammans med forskare från de nordiska länderna, Australien, Colombia, England och Nederländerna. Teorin om praktikarkitekturer, som är i fokus i denna bok, har utvecklats av den vetenskapliga ledaren professor Stephen Kemmis, verksam vid Charles Sturt University i Australien, tillsammans med andra seniora forskare i nätverket, däribland professor Karin Rönnerman från Göteborgs universitet. Vi som medverkar i denna antologi vill tillsammans i detta förord rikta ett stort och hjärtligt tack till Karin Rönnerman, som tillsammans med Stephen Kemmis och Petra Ponte från Nederländerna tog initiativ till nätverket. Karin har drivit nätverket i över ett decennium och vi har på nära håll följt Karins engagerade och hårda arbete under årens lopp. Från nätverkets inrättande 2006 har Karin varit den svenska koordinatorn, och startat också SWE-PEP som en del i det internationella nätverket.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?