To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Högstadieelevers strategi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Högstadieelevers strategier för att arbeta med kritisk granskning av information

Edited book
Authors Ingela Bursjöö
ISBN 9789176850442
Publisher Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. , s. 150
Place of publication Linköping
Publication year 2019
Published at Department of Physics (GU)
Language en
Links www.diva-portal.org/smash/record.js...
Keywords kritisk granskning; naturvetenskap; didaktik; lärande
Subject categories Other Natural Sciences, Didactics

Abstract

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) är en konferens som arrangeras av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). Konferensen vänder sig till lärare och forskare inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik, med syftet att skapa dialog och erfarenhetsutbyte om hur undervisning kan utvecklas genom att basera den på forskning och beprövad erfarenhet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?