To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hälsoekonomi - Begrepp oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hälsoekonomi - Begrepp och tillämpningar

Textbook
Authors Josefine Persson
José Ferraz-Nunes
Ingvar Karlberg
ISBN 9789144126036
Publisher Studentlitteratur
Publication year 2019
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Institute of Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, Health Metrics
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/#9...
Subject categories Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy

Abstract

Detta är tredje upplagan av läroboken i hälsoekonomi avsedd för utbildningar inom alla grenar av hälso- och sjukvården. Hälsoekonomi utgår från olika välfärdsteorier, vilket innebär att frågorna om samhällets ansvar för hälsa står i fokus. Det centrala temat är därför bästa möjliga användning av samhällets gemensamma och begränsade resurser för förebyggande och botande behandlingar. Boken ger kunskap om hur resursfördelning och hälsopolitik samspelar samt hur nyttan av hälso- och sjukvårdens insatser kan värderas. Liksom tidigare förklaras begreppen BNP, pris- och kostnadselasticitet, alternativkostnad, marginalkostnad och kostnadseffektivitet med aktuella exempel. I denna upplaga har den teoretiska och praktiska bakgrunden till hälsoekonomiska analyser utvidgats med ett större avsnitt om metoder för värdering av relationerna mellan kostnader och effekter. Den särskilda lagstiftningen som finns för prioriteringar i vården redovisas och dess konsekvenser diskuteras. Boken vänder sig till studerande inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, samhällsvetenskap och närliggande områden. Även beslutsfattare på politisk och administrativ nivå, praktiker med direkt patientkontakt och ledningsuppdrag samt andra med intresse för uppföljning, utvärdering och analys av hälso- och sjukvård kan ha glädje av boken.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?