To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Så blir bostaden en centr… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Så blir bostaden en central del av välfärden

Newspaper article
Authors Malin Svensson
Ellen Forsblad
Johan Ekblad
Annika Lindström
Published in Dagens Arena Essä
Publication year 2019
Published at
Language sv
Links https://www.dagensarena.se/essa/sa-...
Keywords bostad, välfärd, diskriminering, mänskliga rättigheter
Subject categories Law, Sociology

Abstract

Marknadsintressen överordnas systematiskt rätten till bostad i Sverige idag. En allvarlig konsekvens av detta är att diskriminering osynliggörs och förbises i förhållande till olika gruppers möjligheter att verka på bostadsmarknaden på lika villkor. Individer som utsätts för diskriminering har därtill mycket små möjligheter att få stöd och upprättelse vid diskriminering. Det förstärker en redan ojämlik bostadsmarknad, skriver fyra essä-författare från Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering och Malmö mot Diskriminering.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?