To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Lärares samarbete i socia… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lärares samarbete i sociala mediegrupper.

Chapter in book
Authors Annika Lantz-Andersson
Mona Lundin
Published in Digital kompetens för lärare
Pages 177-187
ISBN 978-1138592711
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2019
Published at The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS)
Department of Education, Communication and Learning
Pages 177-187
Language sv
Keywords Lärares professionella digitala kompetens, Sociala mediegrupper, informella nätverk, professionell utveckling, skolans digitalisering, lärares arbete
Subject categories Pedagogy, Educational Sciences

Abstract

Den pågående digitaliseringen av samhället har givetvis konsekvenser för diskussionen om hur skola och utbildning bör organiseras. Digitala teknologiers möjligheter och de arbetssätt de inbjuder till är dock på många sätt annorlunda än den undervisning som utbildning traditionellt har byggt på. Detta gör att lärares sätt att organisera undervisning på nu utsätts för ett tydligt förändringstryck som fodrar att lärare får stöd för att utveckla professionell digital kompetens. Begreppet professionell digital kompetens (PDK) innefattar både kunskap om hur digitala teknologier kan användas och kunskap i att skapa lärandeaktiviteter med dessa teknologier. Eftersom mer lärarfortbildning under lång tid har efterfrågats, men inte tillräckligt tillhandahållits, har informella nätverk varit en viktig del i lärares professionella utveckling (Vangrieken et al., 2017). I takt med att digitala teknologier blivit en alltmer central del av lärares arbete har även karaktären av dessa informella nätverk förändrats. Idag använder sig lärare av en rad olika arenor för professionell utveckling online, på allt från specifika webbplatser, till Facebook, Twitter, Youtube och bloggar (Beach, 2017). På liknande sätt som för andra yrkesgrupper, såsom exempelvis läkare (McGovan m. fl., 2012), har sociala medier blivit viktiga plattformar för lärares professionella utveckling. Lärares professionella deltagande i dessa sociala plattformar innebär att nya frågor väcks: Vilka typer av arbete gör lärare online? Vad innebär deras deltagande i olika grupper för deras arbete i undervisningen? (Bergviken Rensfeldt, Hillman, & Selwyn, 2018; Kelly & Antonio, 2016; Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn, 2018; Macia & Garcia, 2016). Det finns också all anledning att fråga sig vad lärare får ut av att delta i dessa grupper och vad det innebär för utvecklingen av lärarprofessionen mer generellt. I detta kapitel redogörs för forskningsläget avseende lärares deltagande i sociala medier med ett specifikt fokus på lärares professionella digitala kompetens.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?