To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Lärarutbildningen och den… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lärarutbildningen och den digitala kompetensen

Chapter in book
Authors Sylvana Sofkova Hashemi
Catarina Player-Koro
Eva Wennås Brante
von Otter Ann-Marie
Anna-Lena Pihl
Olof Franck
Published in Vetenskaplighet i högre utbildning - Erfarenheter från lärarutbildningen. Franck, O. (red.)
Pages 261-290
ISBN 9789144130637
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 261-290
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/#9...
Subject categories Didactics

Abstract

I det här kapitlet beskriver vi ett utvecklingsprojekt kring frågor om lärares digitala kompetens. Bakgrunden till projektet är de förändrade läroplansskrivningarna gällande digital kompetens. Vår studie visar att lärarstudenterna erbjuds att utveckla sin digitala kompetens på ett avgränsat, snarare än ett systematiskt sätt. Lärarstudenterna möter ett blandat kursinnehåll kring digitalisering i samhället och utbildning genom enstaka inslag i kurser snarare än en precis idé om lärares pro fessionella digitala kompetens. Det lärarstudenterna främst efterfrågar är mer innehåll kring praktiskt och didaktiskt användande av digital teknik i skolpraktik. Studien pekar vidare på vikten av att fånga upp samt nyansera nyantagna studenters föreställningar om elevens digitala kompetens. På så vis skulle digitaliseringen kunna figurera som en naturlig del i lärarutbildningen snarare än som något nytt och främmande.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?