To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Försvaret och geopolitike… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Försvaret och geopolitikens återkomst

Chapter in book
Authors Joakim Berndtsson
Ulf Bjereld
Karl Ydén
Published in Andersson, Ulrika; Runnerstrand, Björn; Öhberg, Patrik och Annika Bergström (red), Storm och Stiltje. Götebors universitet: SOM-institutet
ISBN 978-91-89673-44-1
Publication year 2019
Published at School of Global Studies, Peace and Development Research
Department of Political Science
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/173...
Subject categories Other Social Sciences, Political Science

Abstract

Sverige har sedan några år lagt om försvarspolitiken radikalt utifrån en omvärdering av Rysslands intentioner och utveckling. Även globalt har konfliktperspektiv blivit mer framträdande, med försämrade relationer mellan USA och Kina som de mest avgörande. Geopolitikens återkomst paras med ett ökat fokus på det nationella och det territoriella. Dessa förändringar, inklusive återuppbyggnaden av totalförsvaret, påminner mer om situationen under det kalla kriget, jämfört med den period då Sverige hade ett uttalat fokus mot deltagande i relativt krigsliknande utlandsinsatser. Denna igenkänning kan tänkas forma befolkningens syn på och förtroende för för¬svaret. I detta kapitel undersöker vi förändringar i svensk Nato-opinion, förtroendet för försvaret och synen på försvarets uppgifter. Vi finner flera indikationer på ett stöd för nationellt och territoriellt försvar, samtidigt som vi ser ett något minskat stöd för internationella uppgifter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?