To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Synliggöra högskolepedago… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Synliggöra högskolepedagogisk kompetens vid institutionerna. Rapport och lathund

Report
Authors Christel Backman
Ninni Carlsson
Lena Lindgren
Hauwa Mahdi
Publisher Pedagogiska utvecklingskommittén ( PUK ), Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at School of Public Administration
Department of Sociology and Work Science
Department of Social Work
School of Global Studies
Language sv
Links https://medarbetarportalen.gu.se/di...
Keywords högskolepedagogik, pedagogisk utveckling, kompetens, samtal
Subject categories Educational Sciences, Sociology, Social Work, Other Social Sciences, Other Humanities

Abstract

Detta är ett förslag till samtalsunderlag för institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, för diskussion om och hur kompetenser från högskolepedagogiska kurser kan tillvaratas. Underlaget är framtaget av Pedagogiska utvecklingskommittén (PUK), vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att stödja institutionsledningar, lärarlag och medarbetare i att synliggöra dels egna erfarenheter av högskolepedagogiska kurser; och dels om och hur den högskolepedagogiska kompetensen tillvaratas vid institutionerna och i lärarlag. Syftet är därmed både att öka möjligheterna till erkännande och delaktighet för enskilda medarbetarbetare, och att stödja arbetet med pedagogisk organisationsutveckling. Rapporten innehåller en kort beskrivning av PUK:s tillvägagångssätt i arbetet med samtalsunderlaget, en beskrivning av vilken slags kunskap olika frågor kan generera i samtal, och rekommendationer i form en lathund med förslag till frågor och samtalsform.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?