To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bemötande inom beroendevå… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bemötande inom beroendevård

Report
Authors Fredrik Spak
Annika Jakobsson
Frida Silfversparre
Yvonne Natt och Dag
Niclas Hagen
Björn Hansson
Lars Lundell
Publication year 2017
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Department of Psychology
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/54460
www.cera.gu.se
Keywords Bemötande, beroendevård
Subject categories Health Sciences

Abstract

Ett gott bemötande av den enskilda människan som söker vård kan antas vara av grundläggande betydelse för vårdupplevelsen och även för vårdutfallet. Att ge ett gott bemötande bör vara särskilt viktigt inom beroendevården. Vilken betydelse bemötande inom beroendevården har är dock till stora delar outforskad. Bemötandet upplevdes överlag som gott. Följande kategorier identifierades, uppdelade på gott respektive dåligt bemötande. Gott bemötande: att skapa tillit och trygghet, att visa personlig omsorg, att agera utifrån kunskap och erfarenhet, att respektera patienternas autonomi och integritet, att inta ett professionellt och medmänskligt förhållningssätt samt att behandla med både fast och mjuk hand. Under dåligt bemötande har vi identifierat fyra kategorier: att inte se patientens behov, kommunikationsbrister, olämpligt förhållningssätt samt kränkande förhållningssätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?