To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Om EU:s gemensamma fiskep… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om EU:s gemensamma fiskepolitik – Kan utkastförbudet landa ett hållbart fiske?

Chapter in book
Authors Brita Bohman
Published in Darpö J, Forsberg M, Pettersson M och Zetterberg C (red), Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen - Vänbok till Gabriel Michanek
Pages 107-125
ISBN 9789177370635
Publisher Iustus förlag
Place of publication Uppsala
Publication year 2019
Published at Department of Law
Pages 107-125
Language sv
Subject categories Law and Society, Law

Abstract

Förutom den mer direkta intentionen att helt enkelt begränsa de negativa konsekvenserna av utkast, finns främst två underliggande avsikter med landningsskyldigheten. Den ena är att ett utkaststopp ska bidra till att ge myndigheter och kontrollinstitutioner noggrannare räkning på vad fiskeverksamheterna faktiskt fångar eftersom all fångst måste tas i land. Den andra avsikten är att denna skyldighet ska skapa ökade incitament för att använda mer selektiva metoder i det yrkesmässiga fisket och därmed i större utsträckning undvika att det alls fångas sådan fisk som inte ingår i den tilldelade, så kallade, fångstkvoten. Selektivt fiske definieras i förordningen som ”…fiske med fiskemetoder eller fiskeredskap som inriktar sig på och fångar organismer av en viss storlek eller en viss art vid fiskeverksamhet…” Med de senaste ändringarna infördes också ett mål om en ekosystemansats i fiskeregleringen, vilken ska integreras i fiskeförvaltningen och ligga som grund för all reglering. Ekosystemansatsen är central för både utkastförbud och för möjligheterna till mer selektivt fiske. Landningsskyldigheten ska ha genomförts successivt fram till 2019. Fisket i Östersjön var bland de första att genomföra de nya kraven i enlighet med bestämmelser i förordningen, även de flesta andra havsområden där det finns svenska fisken ska nu ha genomfört reglerna. Därmed finns också redan nu viss grund för utvärdering. Trots att syftena med utkastförbudet är lovvärda så har regeländringarna mött kritik från flera håll då vissa anser att reglerna kommer att vara svåra att genomföra på det sätt som det är tänkt. Med anledning av både den grundläggande potentialen i landningsskyldigheten, samt detta ifrågasättande av reglerna är det intressant att titta närmare på hur förbudet är konstruerat. Syftet med denna korta studie är främst att klargöra vad reglerna för landningsskyldighet innebär, hur de kan anses genomföra en ekosystemansats, samt att i någon mån belysa vilka rättsliga eller institutionella förutsättningar som faktiskt krävs för att genomföra landningsskyldigheten på ett verkningsfullt sätt.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?