To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Legitimitet för skatter p… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Report
Authors Katarina Nordblom
Publication year 2019
Published at Department of Economics
Language sv
Links www.sieps.se/publikationer/2019/leg...
Keywords Skatt, Legitimitet, EU
Subject categories Economics

Abstract

Svenska skatter åtnjuter i dag relativt hög legitimitet med internationella mått mätt, även om Sverige också har en högre skattekvot än de flesta andra. Globalisering och fördjupat EU-samarbete kan dock få konsekvenser för skatters legitimitet. Den framtida legitimiteten kommer att påverkas av hur medborgarna betraktar skatterna i jämförelse med vad de får i utbyte och hur beskattningen ser ut, till exempel inom EU. Ju mer vi jämför oss med andra i världen, desto större blir kraven för att de inhemska skatterna ska behålla sin legitimitet. Inom EU samordnas skatteregler för att stimulera rörligheten och förhindra skatteflykt. Om samarbetet innebär ökad effektivitet eller ökad rättvisa är det positivt för legitimiteten, medan det i andra fall kan betraktas som klåfingrigt med inskränkningar i nationernas självbestämmande. Från olika håll har det höjts röster för att ge EU större befogenheter på skatteområdet eller till och med beskattningsrätt. För att något sådant skulle ses som legitimt måste dock flera saker vara uppfyllda. EU:s medborgare måste ha ett stort förtroende för unionssamarbetet. Syftet med skatten måste också vara legitimt och inte kunna uppnås av medlemsstaterna var för sig. Nationernas suveränitet på skatteområdet uppfattas ofta som viktig och en inskränkning av den skulle kunna ha svårt att vinna legitimitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?