To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Rättigheten personlig ass… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Rättigheten personlig assistans - varför så svårtolkad?

Chapter in book
Authors Monica Larsson
Published in Forskning om personlig assistans - en antologi
Pages 149-160
ISBN 9789163999710
Publisher KFO
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Social Work
Pages 149-160
Language sv
Links https://assistanskoll.se/_up/FORSKN...
Keywords Forskning personlig assistans
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Frågor kring personlig assistans väcker känslor och har varit flitigt debatterade under de senaste åren. Den 6:e december släpps en efterlängtad antologi som belyser forskning inom ämnet: "Forskning om personlig assistans." Tre forskare från institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet medverkar: Monica Larsson, Elisabeth Olin och Anna Dunér. Antologin ges ut av arbetsgivarföreningen KFO och innehåller forskning som tar sin utgångspunkt i såväl assistansanvändarens situation som assistansfrågorutifrån politiska, ekonomiska och juridiska aspekter. I samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna har KFO samlat bidrag från 21 forskare från olika lärosäten i landet. - Det här är en antologi med vetenskapliga texter som är formulerade på ett lättillgängligt sätt. Vi hoppas att de som är intresserade ska läsa texterna för att skapa en egen uppfattning om vad som är rimligt och orimligt i debatten om personlig assistans, säger Matilda Svensson Chowdhury, forskare och en av tre redaktörer för boken.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?