To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Funktionshinderrätt för b… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Funktionshinderrätt för barn : - Att leva som andra utifrån barnets bästa

Book
Authors Lotta Vahlne Westerhäll
ISBN 9789151101118
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2019
Published at Department of Law
Language sv
Subject categories Social welfare law

Abstract

De rättsområden som författaren behandlar är: barnhabilitering, bistånd för livsföringen i övrigt inom socialtjänsten, vård och omsorg i omsorgsverksamheten samt vårdbidrag och andra ersättningar i socialförsäkringen. Samtliga dessa områden presenteras i boken med utgångspunkt från vårdutövaren, socialarbetaren/handläggaren, dessas yrkeskvalitet, kompetens och skyldigheter å ena sidan samt mottagarnas, dvs. de funktionsnedsatta barnens, förutsättningar att erhålla insatserna, dessas innehåll och karaktär, myndigheternas handläggning och beslutens verkställighet å andra sidan. Boken avslutas med en jämförelse mellan de olika insatserna utifrån likheter och skillnader. Den metod som används är dels deskriptiv/informativ, dels rättsteoretisk. De teorier som ligger till grund för jämförelsen är den funktionshinderrättsliga teorin om ”att leva som andra” och den barnrättsliga teorin om ”barnets bästa”.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?