To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tillitens roll för storsk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tillitens roll för storskaligt kollektivt handlande

Journal article
Authors Sverker C. Jagers
Felicia Robertson
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 95
Issue 3
Pages 356-267
ISSN 0037-833X
Publication year 2018
Published at Department of Political Science
Centre for antibiotic resistance research, CARe
Pages 356-267
Language sv
Links socialmedicinsktidskrift.se/index.p...
Keywords kollektivt handlande;samarbete;mellanmänsklig tillit;politisk- och institutionellt förtroende;antibiotikaresistens;klimatförändringar
Subject categories Political Science

Abstract

Förmågan till kollektivt handlande präglar mänsklighetens historia men samtidigt är det ingen självklarhet: Om alla andra samarbetar, har varje enskild individ eller aktör goda skäl att fuska eller ”friåka” på andras ansträngningar. För att kunna lösa stora samhällsutmaningar, såsom antibiotikaresistens och klimatförändringar, krävs storskaligt samarbete. I denna artikel diskuterar vi betydelsen av förtroende för att sådant kollektivt handlande skall uppstå; på frivillig väg eller genom politisk styrning. Med empiriska analyser av olika typer av surveydata finner vi ett positivt samband mellan mellanmänsklig tillit och frivilligt kollektivt handlande, medan samma typ av tillit har ett negativt, eller saknar samband, med individers acceptans av politisk styrning. Vidare finner vi ett positivt samband mellan politisk-institutionellt förtroende och acceptans av sådan styrning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?