To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

SWOT-analys. Kompetens, l… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

SWOT-analys. Kompetens, lärande och kunskapsöverföring inom kulturarvssektorn

Report
Authors Gunnar Almevik
Emlan Wolke
Publisher Riksantikvarieämbetet
Place of publication Visby
Publication year 2018
Published at The Craft Laboratory - National centre for crafts in conservation
Department of Conservation
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207652
Keywords kulturarvsarbete, kulturarvssektor, kulturmiljövård, profession, kompetens
Subject categories Cultural Studies, Architectural conservation and restoration

Abstract

Hur är det ställt med lärande och fortbildning inom kulturarvsområdets traditionella professioner? Hur påverkas traditionella yrken av digitaliseringen? Vilka nya kompetenser eller helt nya yrken behöver vi i framtiden? Dessa frågor står i centrum när EU-kommissionen samlar representanter från medlemsländerna i en arbetsgrupp för att analysera och utbyta erfarenheter om kompetens, lärande och kunskapsöverföring inom kulturarvssektorn. Uppdraget benämns på engelska Skills, Training and Knowledge Transfer. Traditional and Emerging Heritage Professions. Under 2017 genomförde arbetsgruppens representanter analyser i sina respektive medlemsländer av styrkor, svagheter, möjligheter och hot, så kallade SWOT-analyser, med avseende på kompetens, lärande och kunskapsöverföring inom kulturarvssektorn. Till analyserna användes en gemensam frågelista, men analysernas genomförande och omfattning skiljer sig åt. Den svenska SWOT-analysen baseras på semistrukturerade telefonintervjuer med representanter för ett urval organisationer inom kulturarvssektorn.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?