To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Museet och galjonsfiguren… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Museet och galjonsfiguren

Chapter in book
Authors Anneli Palmsköld
Published in Galjonsfigurens många öden och äventyr
Pages 67-96
ISBN 978-91-88661-76-0
Publisher Nordic Academic Press
Place of publication Lund
Publication year 2018
Published at Department of Conservation
Pages 67-96
Language sv
Keywords museologi, insamling, specialsamling, samling, utställning
Subject categories Cultural Studies, Ethnology

Abstract

När de kulturhistoriska museerna hade etablerats i Sverige under den första delen av 1900-talet, profilerade de sig ofta genom sina specialsamlingar. I kapitlet diskuteras och undersöks skapandet av en maritim specialsamling, där galjonsfigurer hade en framträdande roll. Samlingen finns idag på Hallands konstmuseum i Halmstad, där sjöfart en gång var ett viktigt specialområde för museet. Hur galjonsfigurerna samlades in, hanterades och användes som viktiga och uttrycksfulla visuella objekt i utställningar och i publik verksamhet diskuteras. Vidare hur intresset för sjöfartssamlingen och galjonsfigurerna sjönk och hur samlingen kom att bli just en samling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?