To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Källby hallar. Om runsten… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Källby hallar. Om runstenar som affektiva interventioner i en allvarlig tid.

Chapter in book
Authors Elisabeth Arwill-Nordbladh
Published in Allvarligt talat. Berättelser om livet / red. Maria Sjöberg.
Pages 489-510
ISBN 978-91-7061-258-9
Publisher Makadam
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Historical Studies
Pages 489-510
Language sv
Keywords Vikingatid, runstenar, vikingatida trosskifte, affektiva gemenskaper, Chantal Mouffe.
Subject categories Archaeology

Abstract

I artikeln föreslås att de två runstenarna på Källby ås i Västergötland, som ofta kallas för Källby hallar, tillsammans med ytterligare ett par runstenar från tusentalet efter Kr. bidrog till att hantera spänningar och motsättningar kopplade till skiftet från förkristen till kristen tro. Genom att tillämpa filosofen Chantal Mouffes teorier om agonistiska politiska processer, diskuteras hur runstenarna med sin plats i det offentliga rummet gav den religiösa hegemonins "relationella andra" ett utrymme och blev synliggjord

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?