To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvecklande skötsel i kul… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar - kulturreservat och byggnadsminnen som laboratorium för park och trädgårdsvård.

Conference paper
Authors Joakim Seiler
Tina Westerlund
Gunnar Almevik
Published in "Det gröna kulturarvet. Rapport från Hållbar Utveckling Skånes konferens Eslöv 19 mars 2015". Rapport 2018:4
ISBN 978-91-576-8953-5
Publisher Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Place of publication Alnarp
Publication year 2018
Published at The Craft Laboratory - National centre for crafts in conservation
Department of Conservation
Language sv
Links https://pub.epsilon.slu.se/15790/11...
Keywords kulturarv, hantverk, hortikultur, gräs, grusgångar, häckar, fruktträd, prydnadsplanteringar
Subject categories Nature conservation and landscape management, Horticulture

Abstract

Kunskapen om skötsel av det hortikulturella kulturarvet är i allmänhet låg inom kulturmiljövården. Det finns behov av praktiska kunskapsunderlag och erfarenhetsutbyte kring antikvariska ställningstaganden och tryggande av de historiska trädgårdarnas och parkernas kulturvärden. Projektet ”Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar” handlar om att dokumentera och utveckla bra trädgårdsmästarpraktiker för det hortikulturella kulturarvet. Projektet ska bidra till att kunskapen om vård av historiska parker och trädgårdar ökar och resultera i användbara kunskapsunderlag för kultur¬miljövårdens aktörer och allmänheten.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?