To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Polling accuracy in Swedi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Polling accuracy in Swedish general election 2018. SNES working report 2018:6. Gothenburg University: Department of Political Science

Report
Authors Per Oleskog Tryggvason
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language en
Links https://valforskning.pol.gu.se/digi...
Keywords Opinionsundersökningar, träffsäkerhet
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Abstract

I den här rapporten analyseras opinionsundersökningarnas avvikelser från 2018 års riksdagsval. Fokus ligger framförallt på de undersökningar som publicerades närmast valdagen. Sett till samtliga instituten så var träffsäkerhete n 2018 klart sämre än de fyra senaste valen med ett medelfel per parti på 1.6 procentenheter . Den ovanligt höga genomsnittliga avvikelsen från valresultatet är framförallt ett resultat av stor spridning mellan instituten . H är stod två av institut en för historiskt stora avvikelse r där de störs ta missarna var en rekordstor överskattning av Sverigedemokraterna och under skattning av Socialdemokraterna. Rapporten analyserar om d et finns någon systematik i partiers under - och överskattningar i mätningarna . Här ser vi att instituten likt tidigare år också 2018 i flera fall hade fel åt samma håll. Exempelvis underskattades de två stora partierna Social demokraterna och Moderaterna i samtliga mätningar. Samma mönster fanns också för Vänsterpartiet som istället överskattades av samtliga åtta institut .

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?