To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvärdering av Sveriges T… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvärdering av Sveriges Televisions valkompassfrågor 2018. Valforskningsprogrammets arbetsrapport 2018:4

Report
Authors Per Oleskog Tryggvason
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Links https://valforskning.pol.gu.se/digi...
Keywords Valkompass, sakfrågor, väljarforskning, vänster-höger, GAL-TAN
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Abstract

Valforskningsprogrammet och Opinionslaboratoriet (LORE) vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Sveriges Television genomfört en oberoende utvärdering av de påstående - och prioriteringsfrågor som är planerade att användas i SVT:s kommande valkompass. Frågorna har testats på ett slumpmässigt urval (n=2 680) respondenter inom ramen för Medborgarpanelen 28. För att ta fram underlag till vilka frågor som är mer och mindre lämpade att inkluderas i en framtida valkompass har vi genomfört ett stort antal variansanalyser (i rapporten refererade som eta -analyser). På så vis kan vi på ett systematiskt sätt pröva vilka frågor som är effektiv för att särskiljer på de olika partiernas sympatisörer (sett till valmanskåren som helhet), samt vilka frågor som fungerar bra för att separera ideologiskt närliggande partier. Rapporten innehåller också en rad spatiala analyser som på ett effektivt sätt illustrerar respektive väljargrupps inställning till samtliga påståendefrågor. Tillsammans ger analyserna en bra bild av åsiktsrymden (issue space) i den svenska väljarkåren inför 2018 års val.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?