To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Den svenska allmänhetens … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Den svenska allmänhetens inställning till nanoteknik

Chapter in book
Authors Simon Larsson
Åsa Boholm
Published in Sprickor i fasaden : SOM-undersökningen 2017
Pages 293-303
ISBN 9789189673425
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at School of Global Studies, Social Anthropology
Gothenburg Research Institute (GRI)
Pages 293-303
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/169...
Keywords Nanoteknik; Riskpsykologi; Risk
Subject categories Nano Technology, Other Social Sciences

Abstract

Allmänhetens syn på risker och nytta med ny teknik kan vara avgörande för innovationsklimatet och möjligheterna att introducera nya produkter på marknaden. Detta bokkapitel handlar om den svenska allmänhetens syn på risker och nytta med nanoteknik. Allmänheten har låg kunskap om nanoteknik. Samtidigt är man förhoppningsfull och tänker att området lovar nytta. Men alla är inte lika övertygade och vissa ser istället betydande risker. Allmänhetens uppfattning skiljer sig åt mellan tillämpningsområden, man är positiv till nanoteknik i läkemedel och i målarfärg, men mer skeptisk till användning i mat och kosmetika. Bedömning av nytta och risk med nanoteknik påverkas av bakgrundsfaktorer som kön och utbildningsnivå. Däremot spelar ålder och var i landet man är bosatt mindre roll. Eftersom kunskap om nanoteknik är låg och erfarenheten ytterst begränsad görs bedömningar utifrån kunskap och erfarenhet av ny teknik och innovativa produkter i allmänhet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?