To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hegel redivivus: Žižek, t… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hegel redivivus: Žižek, teologi och religion

Chapter in book
Authors Ola Sigurdson
Published in Žižek som samtidsanalytiker. Red. Anders Bjurman och Cecilia Sjöholm.
Pages 119–137, 224–226
ISBN 978-91-88203-30-4
Publisher Tankekraft förlag
Place of publication Hägersten
Publication year 2018
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 119–137, 224–226
Language sv
Keywords Žižek och teologi, Žižek och religion, Žižek och Hegel, teologi och marxism
Subject categories Philosophy of religion, Systematic theology, Faith and reason, Practical philosophy, History of Ideas

Abstract

I det här kapitlet diskuterar jag för det första vad den slovenske filosofen Slavoj Žižek menar med sina återkommande referenser till teologi givet hans materialistiska teologi, för det andra vilket slags teologi som det är han företräder och för det tredje hur Žižek behandlar religion i sin filosofi. Min konklusion är att Žižek hämtar mycket av sin kunskap om men även sin analys av religion från den tyske filosofen G. W. F. Hegel, och att liknande problem som vidhäftar Hegels diskussion av religion också återfinns hos Žižek. Värdet hos Žižeks filosofi för att analysera religion är således inte obefintligt men begränsat.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?