To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Inkomstfördelning, tillit… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Inkomstfördelning, tillit och välfärdsstaten: en historisk tillbakablick

Journal article
Authors Svante Prado
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 95
Issue 3
Pages 264-275
ISSN 0037-833X
Publication year 2018
Published at Department of Economy and Society, Economic History
Pages 264-275
Language en
Links socialmedicinsktidskrift.se/index.p...
Keywords Tillit, arbetsmarknad, ojämlikhet, välfärdsstat, löner
Subject categories Economic History

Abstract

Inkomstfördelning verkar hänga ihop med tillit i bemärkelsen horisontellt förtroende mellan människor. Ju högre ojämlikhet desto lägre tillit. Den universella välfärdsstaten främjar tillit, men tillit är också en förutsättning för den universella välfärdsstaten. I den här artikeln argumenterar jag för att tilliten stärktes före välfärdsstatens uppkomst genom att ojämlikheten minskade. Förmögenheterna blev jämnare fördelade, och toppinkomsttagarna minskade sin andel av nationalinkomsten. Men det starkaste indiciet för ökad jämlikhet är sammanpressningen av löner mellan, och inom, de stora arbetarkollektiven jordbruksarbetare och industriarbetare. Lönekonvergensen hade sin grund i speciella förutsättningar inom den svenska modellen på arbetsmarknaden: centraliserade avtal, samförståndsanda och ett inslag av lönesolidaritet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?