To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Feedback i skrivundervisn… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:01

Report
Authors Åsa Hirsh
Per Holmberg
Johan Samuelsson
Johan Wallin
ISBN 978-91-984383-2-1
Publisher Skolforskningsinstitutets systematiska översikter
Place of publication Solna
Publication year 2018
Published at Department of Swedish
Department of Education and Special Education
Language sv
Links www.skolfi.se/wp-content/uploads/20...
Subject categories Educational Sciences, Pedagogy

Abstract

Den övergripande fråga som besvaras i översikten är: Vad kännetecknar feedback från lärare till elever som ger förutsättningar för eller kan bidra till att utveckla elevernas skrivförmåga? Analysen av underliggande studie visar att tre aspekter är centrala för skrivutvecklande feedback: När feedback ges, på vad den ges och hur den ges. Forskningen visar att elever har lättare att dra nytta av feedback som ges medan de fortfarande är inne i sin skrivprocess, än om de redan har skrivit klart texten. Om feedback ska kunna komma eleverna till godo i deras utveckling som skribenter, bör skrivförlopp organiseras så att lärare kan ge feedback innan elevernas texter anses vara färdiga. Ett villkor för att feedback under skrivförloppet ska fungera att den aktuella skrivuppgiften är tillräckligt utmanande. Eleverna ges bättre möjligheter att ta tillvara feedback om den är mångsidig, det vill säga avser fler dimensioner av texten än endast språklig korrekthet. Ensidigt fokus på formella brister ger inte de verktyg som eleverna behöver för att kunna utveckla sina texter, tvärtom finns en risk att eleverna kan hämmas i att pröva mer avancerade alternativ vad gäller textens innehåll och språk. Resultaten visar också att ett villkor för att feedback ska ha förutsättningar att fungera är att den har ett innehåll som är i linje med momentets lärandemål. Översikten visar därtill mycket tydligt på den förståelseskapande och förhandlande dialogens centrala betydelse för att feedbacken ska kunna bli konstruktiv. Dessutom spelar ärarens lyhördhet för elevernas olikheter en avgörande roll för om feedback ska leda till utveckling, liksom den goda och förtroendefulla relationen mellan lärare och elev.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?