To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Industriunder omvandlings… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Industriunder omvandlingstryck: Regional närvaro, klimatutmaningar och globaliseringskritik

Report
Authors Ola Bergström
Anna Breman
Mauro Gozzo
Juhana Vartiainen
Publisher Industrirådet
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Business Administration
Department of Business Administration, Management & Organisation
Language sv
Links https://www.industriradet.se/wp-con...
https://gup.ub.gu.se/file/207571
Keywords Industri, omställning, klimatutmaningar, Globalisering, region
Subject categories Business Administration, Economics and Business

Abstract

Industrins Ekonomiska Råd (IER) har fått i uppdrag att beskriva och analysera ett antal faktorer som har betydelse för industrin och för den svenska ekonomin. Flera av de senaste årens rapporter från IER har beskrivit industrins betydelse för Sverige. I den här rapporten tar vi upp vad industrin betyder regionalt och visar hur betydelsefull industrin är för landets mindre regioner. Det finns en relativt stor samstämmighet i Sverige om att landet gynnats av globaliseringen. På senare år har globaliseringen dock ifrågasatts från flera håll. Vi tar upp riskbilderna kring protektionism samt Kina och andra tillväxtländers användande av statsapparaten för att gynna det egna näringslivet. En annan riskbild utgör klimatförändringarna. Vi beskriver hur initiativ växer fram för att göra industrin till en del av lösningarna i stället för en del av problemet. I storstäderna har vi fått en sättning på bostadsmarknaden. Utgör det ett hot även mot industrin och den svenska ekonomin? Rapporten avslutas med ett kapitel om den omställningsförmåga som krävs för att hantera en föränderlig omvärld. Kan ökad omställningsförmåga förvandlas till stärkt konkurrenskraft?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?