To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Nätgranskning i samband m… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför (inte)?

Book
Authors Anna Hedenus
Christel Backman
ISBN 978-91-87521-15-7
ISSN 1404-8426
Publisher Arbetsliv i omvandling
Place of publication Lund
Publication year 2018
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links journals.lub.lu.se/index.php/aio/ar...
Keywords Bakgrundskontroller, internet, jobbsökande, nätgranskning, rekrytering
Subject categories Sociology

Abstract

Att rekryterare och arbetsgivare använder sig av informationssökning och bakgrundskontroller på nätet är ett allt mer förekommande inslag i rekryteringsprocesser. I denna text visar vi på hur, när och varför sådana nätgranskningar görs. I regel genomförs nätgranskningarna osystematiskt, snabbt och utan koppling till kravprofilen. De skäl som rekryterarna anger kan kategoriseras som: 1) procedurmotiv som handlar om att förenkla rekryteringsprocessen och hitta underlag för bedömning och urval 2) rollmotiv som kopplas till föreställningar om vad den professionella rollen innebär och 3) självförverkligande motiv som speglar att rekryteraren upplever användandet som roligt eller bekräftande. Bland såväl positiva som kritiska omdömen om metoden lyfts tids-, objektivitets- och reliabilitetsaspekter fram. Avslutningsvis presenterar vi en checklista för rekryterande personal att ta ställning till före användandet av nätgranskningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?