To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sensorer, luftkvalitet oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sensorer, luftkvalitet och vetenskapligt medborgarskap

Chapter in book
Authors Jesper Petersson
Published in Vetenskapligt medborgarskap. Red: Soneryd, Linda & Sundqvist, Göran
Pages s. 195-214
ISBN 9789144117249
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Sociology and Work Science
Pages s. 195-214
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/#9...
Keywords Vetenskapligt medborgarskap, sensorer, luftkvalitet, expertis, teknik- och vetenskapsstudier, medborgarforskning, citizen sensing
Subject categories Sociology, Technology and social change

Abstract

Inledning I detta kapitel diskuteras vetenskapligt medborgarskap utifrån exemplet mätning av luftföroreningar. Sådana mätningar sker företrädesvis med hjälp av myndigheters dyra mätinstrument, främst utplacerade i tätorter, som via sensorer registrerar förekomsten av föroreningar. I dag finns dock billiga sensorinstrument som tillåter nya varianter av luftkvalitetsmätning, exempelvis med hjälp av mobiltelefon. Detta har skapat möjligheter för medborgare att bli en del av praktiken kring dessa mätningar. Denna utveckling ställer onekligen intressanta frågor om medborgares roll i produktion av luftdata som berör gränsdragningar mellan myndigheter, vetenskaplig expertis och medborgare. Syftet med detta kapitel är att belysa på vilket sätt utvecklingen av billiga sensorinstrument har öppnat för nya former av vetenskapligt medborgarskap kring luftföroreningar, men också att studera hur gränser för medborgares involvering i produktion av luftdata dras – om och varför de ska delta och i så fall på vilket sätt. Kapitlet identifierar tre huvudvarianter av gränsdragningar: mätning av luftföroreningar a) för medborgare, b) tillsammans med medborgare, och c) av medborgare. Förekomsten av olika varianter visar att vetenskapligt medborgarskap – i detta fall kring luftkvalitet – inte är något statiskt utan tar sig olika uttryck i samband med hur gränsdragningar kring medborgares medverkan görs.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?