To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Är globaliseringen hållba… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Är globaliseringen hållbar?

Magazine article
Authors Arne Bigsten
Published in Ekonomisk Debatt
Volume 46
Issue 5
Pages 6-15
ISSN 0345-2646
Publication year 2018
Published at Gothenburg Centre for Globalization and Development (GCGD)
Department of Economics
Pages 6-15
Language sv
Links https://www.nationalekonomi.se/site...
Keywords globalisering; hållbar; internationella systemet; utveckling
Subject categories Economics

Abstract

Den framgångsrika internationella ordning som byggdes upp efter andra världskriget har tills nyligen haft tämligen brett stöd. På senare tid har vi dock upplevt ökande motstånd i rika länder mot integration och internationella institutioner, vilket riskerar att begränsa fattiga länders möjligheter till den uppkoppling till världsekonomin som behövs för utveckling. Det finns redan tendenser till att tillväxten i internationell handel och utlandsinvesteringar bromsas upp, och om motståndet mot den liberala världsordningen ökar kan dessa tendenser förstärkas. De utvecklade länderna bör öppna upp det globala systemet ytterligare så att de fattigaste länderna i världen kan dra nytta av globaliseringen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?